07Sep
Lees hier snel onze nieuwsbrief!
Beste ouders/verzorgers van OBS De Korenbloem, 

I.v.m. het coranavirus is onze school momenteel gesloten. Wij volgen als school de richtlijnen van het RIVM op. 

We zijn in de eerste week gestart met (digitale) lesbrieven. Deze lesbrieven waren per groep terug te vinden op de de website onder het kopje "lesbrieven i.v.m. coronavirus".  Om te zorgen dat de kinderen z.s.m. aan de slag konden met het onderwijs op afstand hebben we op maandag en dinsdag een ophaalmoment aangeboden. Alle kinderen konden de benodigde lesboeken, werkboeken, schriften etc. ophalen in hun eigen klas. 

Iedere leerkracht had een dag- of weektaak gemaakt voor zijn/haar eigen groep. We hebben hiervoor een bestaand format gebruikt. Het format dat we gebruikt hebben is bekend de leerlingen, zodat dit overzichtelijk is en ze hier gemakkelijk mee aan de slag kunnen. 
Op deze planning (dag- of weektaak) konden de kinderen en ouders per dag de opdrachten vinden die gemaakt moesten worden. De leerkracht mailde de antwoorden naar de ouders, zodat het werk thuis ook gecontroleerd kon worden. 

In de tweede week zijn we onszelf als team van OBS De Korenbloem gaan verdiepen in de mogelijkheden van Google Classroom. Een omgeving waar o.a. tijdens de bovenschoolse ICT kenniskringen al eens naar gekeken is en waar we als school op een later moment (volgend schooljaar) ons verder op hadden willen richten.  
Vanaf de 3e week zijn alle groepen overgegaan naar de online omgeving van Google Classroom. 
In deze online omgeving werden de opdrachten per groep klaargezet. Aan de opdrachten konden de leerkrachten instructiefilmpjes en de antwoorden koppelen. 
Daarnaast maken we ook gebruik van de chatomgeving in Google Classroom. Iedere leerkracht is op een vast moment per dag bereikbaar in de chatomgeving. Hier kunnen de kinderen een praatje maken met de leerkracht, maar is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
We maken ook gebruik van Google Meet. Dit is een applicatie waarmee we met de kinderen kunnen videobellen. Soms doen we dit met een leerling individueel, maar het kan ook zijn we een groepje kinderen uitnodigen om te videobellen. 
De online applicaties kunnen ingezet worden om kinderen te helpen bij hun werk, maar ook om de kinderen goed in beeld te houden. We vinden het belangrijk dat kinderen ons weten te vinden en dat ze zich gezien en gehoord voelen. 
Daarom hebben we ook als team afgesproken dat er minimaal 1 x per twee weken individueel contact is tussen groepsleerkracht en leerling en ouders.